Healing

Harmonizace hlavních čaker, nabíjení a čištění aury, rozpoznání a rozpuštění vlastních energetických bloků. Metoda léčení, jejíž základ je postaven na práci Barbary Brennan, která v sobě snoubí jasné myšlení fyzika s talentem nadaného léčitele. Její práce je určena všem lidem, hledajících štěstí, zdraví a plné prožití života.

Naše fyzické tělo existuje uvnitř většího „těla“ – lidského energetického pole neboli aury. Toto energetické pole je nástrojem, který nám slouží k vnímání reality včetně zdraví a nemoci, a skrze něj dochází také k procesu léčení. Toto energetické pole, jehož existenci potvrdila věda teprve nedávno, ale které bylo odedávna známo léčitelům a mystikům, je výchozím bodem pro každé léčení. V něm mají své místo nejsilnější a nejhlubší lidské vztahy, zde můžeme předvídat i léčit všechny poruchy jak somatické, tak i psychické.

Co jsou to čakry?

Čakry jsou podle hinduismu a dalších, často s hinduismem kulturně spřízněných myšlenkových proudů, energetická místa (centra) v těle popisovaná jako vír nebo kruh. Podle těchto nauk slouží čakry jako složité převodníky a transformátory prány v lidském organismu. Současná věda však nezná žádný fenomén, který by čakrám odpovídal. Níže uvedené teorie nejsou potvrzeny žádnými objektivními medicínskými testy.

Podle jógínské tradice jsou čakry důležitá místa ovládající tělo i prostor mimo něj. Na těle podle této tradice existuje mnoho čaker různého řádu. Nejdůležitějších je sedm základních čaker napojených na energetickou dráhu procházející podél páteře. Každá čakra vyživuje pránou s ní spojené orgány, ale má i vliv na psychologii nebo prožívání určitých aspektů života a předává bioenergii do aury. Aby bylo lidské tělo zdravé, musí jeho čakry správně fungovat, být v rovnováze a přijímat bioenergii. Poruchy nebo deformace v činnosti čaker se projevují jako nemoci, špatné mezilidské vztahy nebo těžké životní situace. Pokud jsou všechny čakry v harmonii, je harmonický i život člověka.